Uluslararası Bahâeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu

Sempozyum içeriği ve detaylı bilgi için: www.naksibendiliksempozyumu.org 
 
 
© Copyright, İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi - 2010